Polityka prywatności RODO

Klauzula informacyjna (korespondencja e-mail)

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, informujemy, iż:

  1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: N ZOZ Nr 1 w Lubartowie  Sp. z o. o. ul. Klemensa Junoszy Szaniawskiego 77, 21-100 Lubartów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000928422, REGON: 520249524, NIP: 7142056528 (dalej „Administrator”). Jeśli chce Pan/Pani skontaktować się z nami w sprawach związanych z przetwarzaniem Waszych danych osobowych można to zrobić za pośrednictwem adresu korespondencyjnego, telefonicznie: 81 854 62 05), lub pod adresem e-mail: biuro@nzoznr1.pl.

  2.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z prowadzoną korespondencją, w tym korespondencją e-mail.

  3.     Wysyłając dane przyjmuje Pan/Pani do wiadomości, iż podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia korespondencji;

  4.     Zgodnie z obowiązującym prawem Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, w tym podmiotom dostarczającym i utrzymującym infrastrukturę teleinformatyczną, świadczonym usługi hostingowe, a także podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne lub podatkowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych, tj. organom publicznym na podstawie przepisów prawa dla celów związanych z prowadzonym postępowaniami (karnymi, cywilnymi, administracyjnymi),
  a także dla celów obrony własnych interesów np. w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora.

  5.     Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i f) na podstawie zgody, a także dla celów obrony własnych interesów Administratora.

  6.     Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy;

  7.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do osiągnięcia celu, dla którego korespondencja jest prowadzona; w zakresie w jakim administrator realizuje swoje prawnie uzasadnione cele, aż do czasu wyrażenia sprzeciwu. Czas ten może zostać wydłużony z uwagi z prowadzone postępowania (karne, cywilne, administracyjne);

  8.     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo zgłoszenia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  9.     Posiada Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
  w formie profilowania.